آی مزرعه
آی مزرعه

تاریخ شمسی

1401/03/02

دوشنبه - 1401 خرداد 2

تاریخ میلادی

2022/05/23

Monday - 2022 May 23

قیمت بازار بعثت

نوع قیمت خرید قیمت فروش عرضه تقاضا
قزل آلا 65000 67000 معمولی ضعیف
سالمون 75000 77000 معمولی ضعیف
قزل آلا سایز 0 0 معمولی معمولی

قیمت سرمزرعه چهارمحال و بختیاری

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 64000
سالمون 73000
قزل آلا سایز 0

قیمت سرمزرعه لرستان

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 64000
سالمون 0
قزل آلا سایز

قیمت سرمزرعه کهگیلویه و بویر احمد

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 64000
سالمون
قزل آلا سایز

قیمت سرمزرعه اصفهان

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 63000
سالمون
قزل آلا سایز

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28

قیمت سرمزرعه در استان ...

نوع قیمت عمده قیمت خرده
قزل آلا 2019 28
سالمون 2019 Jhon
قزل آلا سایز 28 28