آی مزرعه

قزل آلا Archives - آی مزرعه

 • افزودن به علاقه‌مندی 38 بازدید

  حسام فرزامی

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 29 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 73 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید

  فروش قزل الا و سالمون

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید

  فروش ماهی پرواری قزل الا

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید

  فروش ماهی قزل آلا

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید

  فروش ماهی قزل آلا

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید

  فروش ماهی قزل آلا

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید

  ماهي قزل الا حدود ١٨ تن

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید

  ماهی سردآبی بازاری

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید

  ماهی سردآبی بازاری

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 15 بازدید

  ماهی شمال

  1 ماه قبل