آی مزرعه

روش شمارش تخم چشمزده ماهی به وسیله خط کش استاندارد

روش شمارش تخم چشمزده ماهی به وسیله خط کش استاندارد یکی از سوالاتی که هر پرورش دهنده در ابتدای کار خودش با اون مواجه میشه روش شمارش تخم چشم زده یا نحوه ی شمارش بچه ماهی است، در این مقاله ما سعی کردیم نحوه شمارش تخم چشم زده را با ابزارهای مختلف و روش های مختلف […]